Untitled-1.jpg

Start Kontakt Om oss Referenser

DSC_0016-3_4.png

   

Pianostämning

Pianostämningens hållbarhet beror ofta på klimatet i rummet instrumentet står i, dess kondition och när det senast stämdes. Ett piano eller en flygel bör stämmas årligen oavsett användet, detta för att behålla "spänsten" i det. Är det mer än tre år sedan senaste stämningen gjordes kan en extra stämning behövas.

När man flyttat ett instrument till en annan lokalitet bör man, för att stabilisera instrumentet till den nya om-givningen, vänta c:a 3-4 veckor innan stämning Ett piano har en samlad strängspännning på c:a 17.000 kg, det gör att instrumentet och stämningen mår bäst då ​det ständigt håller rätt spänning. Bästa tid på året för pianostämning är c:a mellan oktober och april. Sommar-månaderna gör den fuktiga luften instrumentet instabilt och kan rubba stämningen onormalt snabbt. Låt stämma instrumentet vid samma tid varje år, då håller stämningen bäst.

Hos oss kostar en pianostämning 1600kr. inklusive moms. Milersättning om 60kr. utgår om resväg överstiger en mil.

Underhåll

Underhåll och rengöring av instrumentet bör göras med jämna intervaller för optimal funktion och ljud. En översyn eller service behöver inte bli kostsam om det görs vid stämnings-tillfället. I t.ex.en flygelmekanik finns c:a 60 st. individuella delar per tangent som tillsammans arbetar 

för den bästa spelkänsla och ton. 

Publika instrument

Utifrån era önskemål tar vi hand om ert instrument och ser till att det kontinuerligt är justerat, stämt och rengjort. Givetvis kan vi ge förslag till övriga åtgärder

Besiktning

En besiktning av instrumentet kan vara relevant vid t.ex. försäljning eller köp för att få dess rätta marknadsvärde. Vi besiktar även vid försäkringsärenden.

CONTACT

Nedre Humlebacken 11

79144 Falun                             

SWEDEN     

matsfontander@gmail.com

mats@pianotech.se

Phone: +46(0)70-5519976