Pianotech

Piano Sweeper

Ett rent instrument är trevligt att titta på, det låter bättre också.​